Категория А    от  11000 руб. 

Категория ВС  от 19000 руб.

Категория BD  от  24000 руб.

Категория B    от   19000 руб.

Категория D    от   29000 руб. 

Категория EC  от   15000 руб.

Категория С    от  26000 руб.

СКОРО Категория EВ    14000 руб.